Bris WC závěsy 4 ks (4x55g) Fresh Power - Tropical fruits, tropické ovocie

Bris WC záveska do wc osvieži toalety, zaisťujú hygienickú čistotu s príjemnou vôňou. Zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa a zanecháva bohatú penu. Neobsahuje fosfáty.

NEBEZPEČENSTVO!

H315 Dráždi kožu.
H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208 Obsahuje 2-methylundekanal; etyl 2,3-epoxy-3-fenylbutyrát; cineol. Môže vyvolať alergickú reakciu.


Hmotnosť: 4x55 g

3,90 €
Please select variants first