Freeze Breeze White Flower Fragrance 275 g – vonné perličky do práčky, zelené

Obsahuje: Kyselina benzénsulfónová, kyselina C10-13 alkylové deriváty, sodné soli; Sulfónové kyseliny, C1416 (i) -hydroksyalkano a C14-16 (i) - alken,
sodné soli.

UPOZORNENIE:

Dráždi pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

4,70 €
Please select variants first