Waschkonig Gél Senstive na pranie 3,305 / 110 praní

Zároveň je
veľmi účinný pri odstraňovaní škvŕn od kávy, čaju, džúsu, vína, trávy, blata,
ovocia, zeleniny, koly, atramentu atď. Vhodné pre biele prádlo. Obnovuje ich
snehobielu belosť. Môže byť použitý buď ako prísada do prášku, alebo sa nanáša
priamo na škvrny. Vhodný pre pranie a namáčanie farebných i bielych textíliou.
Neobsahuje chlór, takže je bezpečný pre tkaniny. Účinkuje už pri nízkych
teplotách.

DÁVKY: Odmerka
80ml-4,5kg bielizne. Mäkká voda: Znečistenie ľahké 30ml, stredné 30ml, silné
40ml. Stredná: Znečistenie ľahké 30ml, stredné 30ml, silné 50ml. Tvrdá:
Znečistenie ľahké 40ml, stredné 40ml, silné 60ml. Ručné pranie: 35ml do 5l
vody.

ZLOŽENIE:
5 až 15% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% neiónové, povrchovo aktívne
látky a parfumy, BENZOISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Obsahuje reakčný
hmotu od: 5-chlór-2-metyl-2H-izothiazol-3-on a 2-metyl-2H-izothiazol-3-on.

UPOZORNENIE:
Uskladňujte Mimo dosahu detí P280, H319 dráždi oči, môže byť alergický,
používajte ochranu zraku P305 + P351 + P338 Ošetrenie OČÍ: Opatrne oplachujte
vodou po dobu niekoľkých minút. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ môžu byť
ľahko odstránené. P337 + P313 Po pokračujúcom podráždení očí, vyhľadajte
lekársku pomoc.

5,00 €
Please select variants first