Buzzy drôtenka s mydlom – 10 kusov

Buzzy čistič vyrobený z oceľovej vlny a namočená do mydla. Je to vynikajúci produkt na odstránenie nečistôt zo všetkých povrchov. Bola vyrobená z veľmi tenkých oceľových vlákien, ktoré dokonale čistia a leštia povrch.

UPOZORNENIE! Pri použití nevyvíjajte nadmerný tlak. Pred
použitím vyskúšajte na menej viditeľnom mieste a skontrolujte či nie je
použitím povrch poškriabaný. Nepoužívajte na mäkké povrchy ako je na príklad
hliník.

ZLOŽENIE: > 30% Mydlo, <5% Anion povrchovov aktívne látky, Laurylamin Dipropylenedamin, Benzoisothiazolinon, Methylisothiazolinone., EUH208. Obsahuje 2-methyl-2H-izothiazol-3-on:1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on.

2,00 €